Autoservis

Specializovaný autoservis RENAULT A DACIA

Jsme profesionální autoservis, specializující se především na značky RENAULT A DACIA. O váš vůz se postaráme profesionálně, navíc díky kvalitnímu a komplexnímu vybavení v nejkratším možném termínu. Jsme členem mezinárodních servisních sítí Q-SERVICE a MOTRIO.

O záruku nepřijdete!

I po dobu záruky vašeho nového automobilu můžete vyřídit opravu, údržbu nebo servis svého vozu v nezávislém autoservisu a nepřicházíte tím o tuto záruku u výrobce vozidla.

Pravidelné servisní prohlídky

Pneuservis

Servis klimatizace

Kompletní diagnostika

Odtahová služba

Autolakovna

Autoklempířství

Likvidace pojistných událostíPravidelná údržba vozu

Pravidelná a správná servisní údržba je zásadní pro bezproblémový provoz auta a může výrazně ovlivnit jeho celkovou životnost. Mezi hlavní úkony patří pravidelná kontrola a výměna oleje, výměna rozvodů, kontrola opotřebování brzd, klimatizační jednotky nebo baterie.

Brzdy

Údržba brzdného systému vozidla je nezbytně nutná. Závisí na tom bezpečnost vás, vaší rodiny a všech osob, které převážíte. Odborníci společnosti Motrio doporučují je nechat zkontrolovat každý rok nebo každých 20 000 km a vyměnit je každé 2 roky nebo každých 30 000 km.

Brzdové destičky jsou při jízdě neustále používány, a proto se rychle opotřebují. Nechte je pravidelně zkontrolovat, abyste si zajistili odpovídající brzdný účinek ve všech situacích a také abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení brzdových kotoučů. Brzdové destičky jsou s brzdovými kotouči neustále v kontaktu a brzdí tím, že na ně vyvíjejí tlak. Při brzdění může teplota brzdových destiček stoupnout na více než 800 °C.

Zapalování

Svíčky jsou součástkou nezbytnou ke startu vašeho motoru. Jedná se o první akci vašeho vozidla, jakmile otočíte klíč v zapalování - zajišťují totiž spouštění motoru. Počet žhavicích nebo zapalovacích svíček se však u každého motoru liší.

Porucha žhavicích nebo zapalovacích svíček má za následek následující:

  • velký únik znečišťujících plynů
  • nadměrná spotřeba paliva
  • špatné spouštění motoru za studena
  • hlasitý motor
  • předčasné stárnutí motoru
  • nemožnost startu vozidla
  • ztráta výkonu akcelerace

Topení a klimatizace

Topení a klimatizace neslouží jen pro pohodlí cestujících (rozvod teplého nebo studeného vzduchu), ale také se podílí na pasivní bezpečnosti, protože pomáhá odmlžit čelní sklo. Jde o mechanický prvek, který vyžaduje stejnou údržbu jako váš motor. U klimatizace a topení je potřeba provádět pravidelnou údržbu, aby si udržely účinnost, a také aby bylo chráněno prostředí ve vozidle. Čištění klimatizace umožňuje odstranit bakterie odpovědné za zápach a dráždění dýchacích cest. Tím si udržíte interiér vozidla čistý a bez mikrobů.


Reklamační řád společnosti A U T O U N I spol. s r.o.

1. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad a uplatnění nároku ze záruky.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad kvantitativních nebo kvalitativních. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných nákladů věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním chybějícího zboží, výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace. V tomto dokladu je dále nutné uvést VIN a stav tachometru vozidla při výměně dílu.

4. Uplatňuje-li kupující nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:
- a) vadné zboží (neplatí v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží)
- b) doklad o koupi zboží – faktura nebo paragon
- c) doklad o odborné montáži, v případě reklamace specifického zboží, tzn. elektrodílů, tlumičů pérování, je kupující povinen předložit také protokol o vadnosti dílů z odborného servisu, např. diagram o účinnosti, protokol z autodiagnostiky apod.

5. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

6. Záruční doba na prodané nové zboží je stanovena na 24 měsíců. Záruka na prodané použité zboží je stanovena na 12 měsíců (po dohodě se zákazníkem) a na opravy je záruka dle smlouvy o opravě (zakázkový list) 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním či poškození cizím předmětem. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

7. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Prodávající neakceptuje zasílání zboží k posouzení na reklamaci dobírkou.

8. Prodávající v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:
- a) dodáním chybějícího zboží
- b) výměnou zboží
- c) odstraněním vad opravou zboží
- d) přiměřenou slevou z kupní ceny zboží
- e) vrácením zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě neodstranitelné vady)

9. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v těchto případech:
- a) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona neodpovídá
- b) nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době
- c) je-li reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- d) nebyla-li reklamace řádně uplatněna (chybné údaje rozhodné pro identifikaci vad zboží)

Ve Stodě dne 2.1.2020

Informace pro spotřebitele

V případě, že se nepodaří váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR). Bližší informace naleznete na internetové stránce www.adr.coi.cz, kde najdete i elektronický formulář.

Spotřebitelský spor může být řešen prostřenictvím oddělení ADR - ČOI, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň (www.coi.cz).

Přehled našich služeb

Zobrazit všechny služby

autoservis

pneuservis

rychloservis

prodej náhradních dílů

autolakovna

autoklempířství

likvidace pojistných událostí

Zajíštění STK

autobazar

výkup vozů

dovoz vozidel

správa vozového parku

Naši partneři